Umění provází lidstvo od pravěku. Zajímá nás však i v současnosti? Obrazy, dekorace, i za pouhou výzdobou se toho však může skrývat daleko více...

Únor 2012

Třikrát cestou křížovou - vernisáž výstavy

21. února 2012 v 18:50 | Michal Vaníček
Dne 4.2.2012 proběhla v galerii Biskupského paláce v Hradci Králové vernisáž výstavy Třikrát cestou křížovou.
Malíři Jan Štorkán, Miroslav Šimáček a Jan Nebeský zde uvedli svoje obrazy na uvedené téma.
Rád bych se s vámi podělil o dojmy, které ve mě výstava zanechala...

- slavnostní zahájení výstavy "Třikrát cestou křížovou"...

- interiér galerie v Biskupství královehradeckém- malíř Jan Štorkán mezi obdivovatelkami


Malíř Jan Štorkán pojal téma křížové cesty jako svoji osobní zpověď. Jen on sám ví, jak dalece zasáhla do jeho tvorby těžká nemoc, ze které se zotavuje. Svoje obrazy maloval rychlými tahy ve snaze zachytit momentální inspiraci...


- obrazy malíře Jana Štorkána


Motivy obrazů Jana Štorkána nenesou pro laika jasné sdělení. Motivy se ztrácí v návalu okamžité inspirace, kterou se malíř snaží zachytit rychlými tahy na plátno. Příběhy z obrazů k nám mluví prostřednictvím symbolů, které jsou klasickým vylíčením utrpení Ježíše Krista...


"Pán Ježíš je odsouzen k smrti", Jan Štorkán, r.2012, kombinovaná technika, 100x100 cm


"Pánu Ježíši vzali šaty", Jan Štorkán, r.2012, kombinovaná technika, 100x100 cm


"Pána Ježíše přibíjejí na kříž", Jan Štorkán, r.2012, kombinovaná technika, 100x100 cm


Malíř Miroslav Šimáček pojal téma křížové cesty svým osobitým způsobem. Paralelu nachází v současném moderním světě okolo nás. Symbolika křížové cesty je cestou utrpení, hledání a odpuštění. Naše každodenní životy jsou také konfrontovány s podobnými nadčasovými milníky…


- malíř Miroslav Šimáček mezi svými obrazy


Aktuální jsou více než jindy slova jako netolerance, nadspotřeba, průmysl, utrpení, zapomnění a další. Malíř pojal motivy křížové cesty jako spojení se současným světem, který má i po dvou tisíciletích k ideálu stále stejně daleko…


Kříž III. čas "Někde na E24", Miroslav Šimáček, r.2012, akryl, 100x80 cm


Kříž V. netolerantnost "Albín", Miroslav Šimáček, r.2012, akryl, 100x80 cm


Kříž X. nadspotřeba "Temelín a další...", Miroslav Šimáček, r.2012, akryl, 100x80 cm


Kříž XII. zapomínání "Zapomenutá cesta", Miroslav Šimáček, r.2012, akryl, 100x80 cm


Mladý umělec Jan Nebeský představil grafický cyklus, který vznikl jako diplomová práce při ukončení studia na Západočeské univerzitě v Plzni. Grafický cyklus je parafrází na legendární či mýtické události. Tak umělec vnímá Bibli, Starý a Nový zákon, sám není křesťansky založen. Křížovou cestu nepojal tradičně, motivy jsou umístěny do časově a prosotorvě neutrálního prostředí...

- Jan Nebeský, ukázky práce, tisk z linolea


- zleva Miroslav Šimáček, Jan Nebeský a Jan Štorkán


Výstava potrvá do 11.3.2012 na adrese: Biskupství Královehradecké, Velké náměstí 35, Hradec Králové.

Zaujali vás některé obrazy? Co si o nich myslíte..?


Foto: Michal Vaníček

Všechna práva vyhrazena

Vernisáž - ART OF ILLUSION - Praha

6. února 2012 v 17:56 | Michal Vaníček
Dne 1.2.2012 byla zahájena výstava obrazů a soch v galerii Domova Sue Ryder v Praze 4. Malíř Robert Fürbacher a sochař Bohumil Sokol zde představili svá umělecká díla. Kombinace moderních obrazů a soch vypadala efektně a vzájemně ladila pro potěchu návštěvníků... Výstava potrvá do 29.2.2012.

- obraz "Sunshine" doplněný dřevěnými sochami

- zahájení výstavy, vpravo malíř R.Fürbacher, vlevo sochař B.Sokol


- interiér galerie Domov Sue Ryder

- hudební doprovod, vzadu originální obraz "Sulawesi", 140x70cm, r.2011, malíř R.Fürbacher

- obraz "Love is in Air", 100x100cm, r.2005, malíř R.Fürbacher, socha ženy řezbáře B.Sokola

- pobavit se přišli také senioři z Domova Sue Ryder

Foto: Michal Vaníček


F.J.Kalenský a Aleš Kalenský - vernisáž společné výstavy

2. února 2012 v 15:58 | Michal Vaníček
Dne 18.1.2012 proběhlo v Galerii Na Hradě v Hradci Králové zahájení společné výstavy Františka Kalenského a jeho syna Aleše Kalenského. Bylo zajímavé porovnat odlišné styly obou umělců. Starší F.J.Kalenský je zastáncem kresby a malby, zatímco jeho syn A.Kalenský tvoří svoje obrazy prostřednictvím počítače jako art digital.

- uprostřed starší František Kalenský a jeho syn Aleš Kalenský, vlevo Eva Dlabáčková

- úvodní slovo měl zleva PhDr. Josef Bavor

- v pozadí moderní obrazy Aleše Kalenského

- obrazy Františka Kalenského

- obrazy Františka Kalenského

- art digital v podání Aleše Kalenského

- obraz "Long Walk", A.Kalenský, digitální tisk, k prodeji na ObrazyProdej.cz

- obrazy Aleše Kalenského

- oba umělci uprostřed...

Výstavu můžete navštívit do 20.2.2012. Foto M.Vaníček.
Pokud vás malíři zaujali, můžete si prohlédnout jejich profil:A který z nich je podle vás lepší..?