Umění provází lidstvo od pravěku. Zajímá nás však i v současnosti? Obrazy, dekorace, i za pouhou výzdobou se toho však může skrývat daleko více...

Duben 2012

Výstava Uměním ke svobodě

24. dubna 2012 v 21:30 | Michal Vaníček
Občanské sdružení Audabiac - dle tiskové zprávy - připravuje pro tento rok v rámci projektu "Uměním ke svobodě" řadu aktivit, které vyvrcholí stejnojmennou výstavou v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy. Výstava se veřejnosti otevře od 4. do 31. 5. 2012 a budou na ní představeny výsledky tvůrčí práce dětí z dětských domovů i další projekty o. s. Audabiac.


Občanské sdružení Audabiac se již více než deset let systematicky věnuje práci s dětmi z dětských domovů, pro které organizuje celou řadu aktivit, zejména letní pobyty a tvůrčí dílny vedené umělci z různých oborů, jako jsou Petr Nikl, Jitka Štenclová, Jiří Bělohlávek, Matěj a Petr Formanovi, Čestmír Suška, Oldřich Hozman, Jiří Wald a mnoho dalších.

Na výstavě Uměním ke svobodě bude uveden také interaktivní objekt Sensorium Oldřicha Hozmana a Jiřího Walda, který děti doplnily vlastní tvorbou. Sensorium, inspirované naukou Rudolfa Steinera a dílem Pansofia J. A. Komenského, návštěvníky uvádí do tématu dvanácti smyslů člověka a zpřístupňuje jim celostní pohled na lidskou bytost.

Celou výstavu včetně vernisáže přitom přichystají samy děti, které se stávají i kurátory výstavy. Ve spolupráci s výtvarníky a pod vedením zkušeného kurátora a architekta výstavy Jiřího Vovse připraví nádherné prostory gotického sklepení Domu U Kamenného zvonu a výstavu samy nainstalují.